Život je platno, a vi slikar

Nasuprot onom što ste uslovljeni da mislite, vi ste ti koji pripisuju smisao i značaj svemu sto vam se desi, iako ovaj proces može da bude nesvestan.

Sve više i više primećujem da živimo u kulturi masovnosti u kojoj je smisao centralizovan i gde smo svi smo navikli da nam drugi tumače naše živote. U većini slučajeva smo postali pasivni posmatrači sopstvenih iskustava koji čekaju da im drugi ljudi kažu šta ona znače.

Spoljne okolnosti toliko često usmeravaju našu pažnju na ono što bi trebalo da nam bude važno i čemu bi trebalo da stremimo, tako da nam istina o našoj sopstvenoj moći da vršimo izbore – izmiče.

Volela bih da predložim drugačiji način. Način koji nisam izmislila sama već koji predstavlja temelje duhovnih učenja većine kultura.

Umesto ideje da stvarnost poseduje apsolutnu vrednost i smisao, neku vrstu “realne matrice” koju svi moramo da naučimo da dešifrujemo još kao mladi, volela bih da razmotrite alternativni stav: Vi dajete svom svetu – i svakom dogadjaju koji se desi u njemu – svako pojedinačno i sva ukupna značenja koje ima. Ništa nema suštinsko značenje samo po sebi.

Medjutim, iako mi sami dajemo značenja svemu oko nas, u većini slučajeva mi ne biramo svesno ta značenja. Zapravo smo ih naučili, verovatno nesvesno još kao deca, a zasnovano na normama naših porodica i naroda.

Originalni clanak Magazine Sensa