Vaše istinsko Ja

Vaš koncept o sebi usmerava vaše ponašanje u životu. Usmerava šta očekujete da se desi. Usmerava i to ko ćete postati. "Ljudska bića se ne radjaju jednom za svagda na dan kada im majke podare život, nego ih život obavezuje da konstantno iznova radjaju sebe" ~ Gabriel Garcia Márquez Dragi prijatelji, Iznad vrata antičkog proročišta u Delfima (i malo modernijeg proročišta u filmu Matriks) stajale su reči "gnōthi seauton", što znači "Spoznaj sebe". U krajnju ruku, ovo je naravno nemoguće - uvek će postojati razlika izmedju stvarnog sveta i našeg iskustva i znanja o njemu. Dakle, ako ne možemo da imamo tačan opis sebe samih, sledi pitanje: koji je dobar način da organizujemo sopstvene misli o tome ko smo? Odgovor na ovo pitanje leži u razmatranju funkcije koncepta ili slike o sebi. Ali pre toga da pogledamo taj pojam: koncept o sebi. Neki ljudi sebe poznaju tako što formiraju sliku o svom izgledu. Neko poznaje sebe po tome šta govori sebi o sebi samom/oj, a neko opet poznaje sebe kroz osećanje sebe. Ova razlika nije banalna i nosi sa sobom ključ razumevanja: samo zamislite koliko radikalno drugačije biste iskusili sebe ako biste zamenili način na koji sebe predstavljate sa načinom nekoga ko doživljava sebe putem drugačijeg senzornog kanala.
Originalni clanak Magazine Sensa