Umeće razgovora

Izmedju slušanja i govora treba naći onu tanku, kolagenu nit…

“Razgovor je dijalog, a ne monolog. Zbog toga imamo vrlo malo dobrih razgovora, i zbog toga je retko videti dva inteligentna sagovornika.” Truman Capote

Ovih dana intenzivno razmišljam o tome kako je sve manje onih pravih dubinskih razgovora. I čini mi se da pravi razgovor i umeće komunikacije postaju svakim danom zaboravljene veštine…

Komunikacija ima više nivoa, i u tome i jeste njena lepota. Ljudi u razgovoru sa drugima koriste te nivoe.

Ako se zamislite i vi ćete sigurno uvideti da često i sami komunicirate na više nivoa. Od čega to zavisi? Teško je to pitanje, i verovatno svako može da potraži odgovor u samom sebi, raznovrsnost komunikacije zavisi od radoznalosti, znanja, inspiracije, raspoloženja, okolnosti, ambijenta, itd. Ono što sigurno stoji je da treba da razvijamo što više načina komunikacije jer će se i naša vrednost uvećati, a i bolje ćemo se razumeti

Originalni clanak Magazine Sensa