Radoznalost – lek za osrednjost

Ako neko postane previše vezan za sopstvene ideje o realnosti, on rizikuje da se zaglavi u osrednjosti. Izvucite se iz te klopke…

“Divan poklon, vrlo često ne dolazi upakovan onako kako vi očekujete!” – Jonathan Lockwood Huie

Koliko često dozvolite sebi da prepoznate bisere mudrosti?

Često puta ljudi postanu frustrirani kada se suoče sa brilijantnošću, jer se ta brilijantnost ne podudara sa njihovim slepim očekivanjima brilijantnosti. I to je upravo i poenta: ako bi se brilijantnost poklopila sa njihovim očekivanjima, ne bi bilo šta da se nauči.

A zaista, frustracija može da bude znak da je predstavljeno nešto od izuzetne vrednosti, neki obrazac koji svesni um ne može da shvati.

Obratite pažnju na sličnost ove situacije u edukativnom okruženju sa situacijom modelara u kontekstu modelovanja. Ako osoba pokuša da modeluje, odnosno imitira genija koristeći predrasude tj. usvojene koncepte o genijima prisutne u svesnom umu, on/ona će ostvariti model svojih sopstvenih ideja i propustiti upravo one stvari koje čine genija genijem.

Jedino ako odbacimo filtere svesnog uma – pretpostavljajući za trenutak da je to moguće – pravo učenje može da se dogodi..

Originalni clanak Magazine Sensa