Moć tumačenja

“Ako ste povredjeni bilo kojom spoljnom situacijom, ne uznemirava vas situacija sama po sebi nego vaš sopstveni sud o njoj, i u vašoj je moći da taj sud sada izbrišete.” Marko Aurelije

Dragi prijatelji,

Koliko često dozvolite da jedan jedini dogadjaj uništi seriju divnih dogadjaja?

Ovde nije u pitanju to da jedan dogadjaj sam po sebi uništava druge dogadjaje. U pitanju su tumačenja. Upleteni smo u njih konstantno. Ako uzmemo dešavanja sama po sebi, ako se uzdržimo od njihovog procenjivanja ili razmišljanja o njima u smislu dobro-loše, ako jednostavno mislimo o njima kao nečem postojećem, jasno je da ta dešavanja nisu ni dobra ni loša. Ona jednostavno jesu. Medjutim, nakon što krenemo da ih tumačimo mi ih često procenjujemo, što nas neizbežno vodi ka tome da ih prosudjujemo (da o njima stvaramo sud).

To znači da je tumačenje dogadjaja značajna prelomna tačka za vaše reakcije na dogadjaje i vaše snalaženje u njima.

Često ste iskusili da ste, pričajući sa prijateljima, dobili drugačija tumačenja dogadjaja – nova tumačenja koja su vas ili rasutužila ili usrećila, koja su za vas kreirala ili kamen spoticanja ili vetar u ledja u odnosu na snalaženje u datoj situaciji.

Originalni clanak Magazine Sensa