Sertifikat kurs za Novi Kod NLP Praktičar je petodnevni kurs sa samo jednim fokusom: Novi Kod.. Savršen je ako ste već NLP Praktičar, jer možete da steknete nove veštine i postanete NLP Praktičar Novog Koda, bez pohađanja čitave obuke za Novi Kod NLP Praktičara. Ako ste upoznati sa NLP-om, znate da je klasični kod NLP-a napravio revoluciju u polju promene čoveka. Ipak, postojali su neki nedostaci – neki od suštinskih elemenata koje su rani učitelji NLP-a koristili, nisu bili sastavni deo učenja koje je eksplicitno prenošeno njihovim učenicima.

Usavršite svoja znanja kroz NLP kurs Novog koda

Novi Kod NLP-a nije samo popunio ove praznine nego je takođe i modernizovao NLP. Formati Novog Koda NLP-a su elegantini i ekološki, jednostavni i efikasni. U njima nema nepotrebnih koraka, što ih čini brzim i lakim za učenje i primenu. Česta reakcija ljudi koji su naučili Novi Kod je: “Kada imamo Novi Kod – zašto bismo se uopšte trudili da koristimo metode Klasičnog koda?” Mi se ne slažemo sa ovakvim razmišljanjem. Materijal Klasičnog Koda je i dalje vrlo koristan, pa ipak – bilo bi suludo ograničiti se njime, kada već potoji elegantniji i efekasan Novi Kod. Šta ćete naučiti:
 • Format promene Novog Koda. Jednostavan sistem sa kojim ćete promeniti bilo koju situaciju u svom životu.
 • Igre Novog Koda. Specifične tehnike za postizanje stanja visoke performanse.
 • Kako da dizajnirate vase sopstvene Igre Novog Koda.
 • Prirodni okidači za pristup stanjima visoke performanse.
 • Super jednostavne formate za preciznu, efikasnu i pouzdanu komunikaciju.
 • Coaching koji je bezsadržajan i čak tajni, tako da ćete biti u stanju da pomognete ljudima da se promene bez da vam otkrivaju njihove tajne.
 • Direktnu komunikaciju sa vašim Nesvesnim delom, u cilju promene sopstvenog ponašanja, poboljšanja svojih emotivnih stanja i fiziologije.
 • Da ostvarite povezivanje/rapport-a kroz stanje.
 • Da razumete situacije iz perspektive druge osobe uključujući gledanje/slušanje/osećanje.
 • Da poboljšate svoju sposobnost da prihvatite povratnu informaciju i primetite kako vaše ponašanje utiče na vašu okolinu.
 • Kako da poboljšate format klasičnog koda.
Sertifikat kurs za Novi Kod NLP traje 5 dana. Ako ste već NLP Praktičar, po uspešnom završavanju testa dobićete Sertifikat NLP Praktičara Novog Koda. Sertifikate izdaje ITA i, pored potpisa vaših trenera, oni nose i potpise Dr. John Grinder-a, Carmen Bostic St Clair i Michael Carroll -a. S obzirom da obuke držimo širom Evrope, cene su različite u zavisnosti od regiona. Za više informacija kontaktirajte naš na: info@momentum-strategies.com