014

Veoma kreativne i stimulativne radionice. Podstaklo da se zamislim… da zastanem…da vratim mene. Mene kada sam pripadala sebi ali obogaćena i bolja.