011

Meni su radionice pomogle da osvestim koliku zaista moć nosim u sebi i daju mi tehnike kako da je kanališem. Pomogle su mi da adekvatno vrednujem sebe i svaki put me inspirišu da i dalje radim na sebi i da istražujem. Za mene radionice su prave male oaze dobre energije, ljubavi i nadahnuća! I uvek ću davati svoj doprinos da one traju …i traju…jer na njima svi dobijamo!