Predstojeći događaji

 

Međunarodni NLP Praktičar

Dve Obuke za Cenu Jedne – Plaćanje u 6 Mesečnih Rata – Klasični i Novi Kod u Nišu i Beogradu Februar 2017
Prijavite se na: info@momentum-strategies.com ili putem telefona 064 38 55 255


 

 

Šta je NLP

Koje su to osobine koje jednu osobu čine predvodnikom mase, a druge samo sledbenicima? Upravo je u tome suština NLP-a. NLP, neurolingvističko programiranje, se bavi modelovanjem ljudske izvanrednosti. Naš NLP program je skup moćnih alata i tehnika koje, kad se vešto koriste, mogu doneti dugotrajnu i efikasnu promenu.

NEURO

Kada kreiramo mentalnu mapu sveta koji nas okružuje, mi primamo informacije preko pet čula – vida, sluha, dodira, mirisa i ukusa.

LINGVISTIČKI

Nakon neuroloških transformacija, koristimo reči kako bismo opisali naš unutrašnji doživljaj i iskustvo, stvarajući tako jezičku mapu sveta u kome živimo. Ovako stvorenu mapu nazivamo lingvističkom.

PROGRAMIRANJE

Naše ponašanje i reakcije su posledica niza neuroloških i lingvističkih transformacija koje se dešavaju u našim procesima filtriranja.

Naš NLP program se može primeniti u mnogim oblastima – komunikaciji, govoru tela (verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji), prodaji, HR-u, coaching-u, podučavanju, obrazovanju, psihoterapiji, poslovanju, ličnom razvoju, vođenju tima, restrukturiranju organizacija, prezentaciji i mnogim drugim.

Neurolingvističko programiranje postiže izvanredne rezultate

BIZNIS

Prodaja, komunikacija, HR, veštine liderstva, veštine prezentacije, rapport (sklad u komunikaciji), pregovaranje, organizacione promene.

COACHING

Postavljanje ciljeva i strategije za ostvarivanje istih, prevazilaženje ograničavajućih ubeđenja, stvaranje novih efektnih ubeđenja i verovanja, zamena starih obrazaca ponašanja novim.

OBRAZOVANJE

Strategije za pravopis, strategije za lako i brzo učenje, odnos učenika i nastavnika, prevazilaženje nasilja i nasilnog ponašanja kod dece u školi, na časovima i školskom dvorištu.

PSIHOTERAPIJA

Strategije za lečenje trauma, posttraumatkog stresa, fobija, bolesti zavisnosti, problema u emotivnim odnosima, alergija, tuge.

‘Novi standardi u psihologiji’ – Psychology Today

‘…Al Gore i Bill Clinton i praktično svaki šef iz korporacija 500 deklarisali su se kao fanovi.’ – The Guardian

‘…program koji vam dozvoljava da otkrijete ekstreme ljudskih ponašanja.’ – Dr. John Grinder

‘NLP je najveće dostignuće u tehnilogiji postizanja i otkrivanja onog najboljeg u ljudima.’ – Time Magazine