(English) 014

Veoma kreativne i stimulativne radionice. Podstaklo da se zamislim... da zastanem...da vratim mene. Mene kada sam pripadala sebi ali obogaćena i bolja.